Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Bekkenoefentherapeut

Ook lid worden van de VvOCM?

De specialisatie Bekkenoefentherapeut

De Bekkenoefentherapeut behandelt patiënten met (gecompliceerde) bekkenklachten en/of bekkenbodemproblematiek, al dan niet zwangerschapsgerelateerd, en patiënten die het risico lopen bekkenklachten en/of bekkenbodem problematiek te ontwikkelen. Lees meer over deze specialisatie het beroepscompetentieprofiel Bekkenoefentherapeut.

Scholen tot Bekkenoefentherapeut

Nadat je de algemene opleiding tot oefentherapeut hebt gevolgd, kun je verder specialiseren tot Bekkenoefentherapeut. Er zijn twee scholingsopties: 

  • Route 1: Het volgen van diverse scholingen (drie verplichte en twee facultatieve), het maken van een portfolio en het houden van een portfoliogesprek. 

  • Route 2: Master Bekkenfysiotherapie aan het SOMT 

 

Toelichting route 2: 

Meld je aan voor de Master Bekkenfysiotherapie aan het SOMT.

 

Toelichting route 1: 

Je hebt de mogelijkheid om je via losse scholingen te bekwamen tot specialist Via deze losse scholingen en werkervaring behaal je jouw competenties als Bekkenoefentherapeut. Na het volgen van de diverse scholingen worden jouw competenties uit het beroepscompetentieprofiel geëvalueerd tijdens een portfoliogesprek. Behaal je deze, dan kan je je inschrijven in het register tot Bekkenoefentherapeut. 

Vereisten Route 1: 

Oefentherapeuten die willen gaan bekwamen tot Bekkenoefentherapeut, dienen te voldoen aan onderstaande eisen. Deze registratie eisen zijn gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel Bekkenoefentherapeut:

Diploma

Diploma tot Oefentherapeut Mensendieck/Cesar

Kwaliteitsregister

Geldige registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici

Werkervaring

Minimaal één dagdeel per week bekkenpatiënten behandelen (in het jaar voorafgaand aan de registratie). = ca. 6 behandelingen per week/240 behandelingen per jaar (120 uur, uitgaande van 40 werkweken, op de declaratiecodes zoals op deze webpagina vermeld.

Basisscholing*

 Voltooien van vier basisscholingen (mits geaccrediteerd op moment van starten):

1. Basiscursus functiestoornissen van de bekkenbodem in breed perspectief (NPi)

2. Bekkenpijn tijdens en na Zwangerschap (Cecile Röst)

3. De cursus onderzoeken en behandelen van patiënten met SI klachten (PMSC).

4. De cursus ‘begeleiding bij peripartum pelvic pain’ (PMSC).

* Deze registratie-eisen worden tegelijkertijd herzien met de huidige KP kwaliteitscriteria (2015-2020).
** De oudste scholing mag niet langer dan 10 jaar voorafgaand aan de registratie gevolgd zijn. De meest recente scholing mag niet langer dan 3 jaar geleden gevolgd zijn.

Verdiepende scholing**

Voltooien van twee aanvullende/ verdiepende cursussen uit onderstaand rijtje (mits geaccrediteerd op moment van starten).

5. Bekkenbodem en seksualiteit (NPI)

6. Bekkenbodem in relatie tot de darm (NPI)

7. Rugklachten en bekkenklachten (NPI) 

8. Functiestoornissen van de bekkenbodem in de geriatrie (NPI)

Portfolio

Opstellen van portfolio o.b.v. het opleidingscompetentieprofiel Bekkenoefentherapie en het voeren van een gesprek met twee assessoren. 

Het doel van het assessment is aan te tonen dat je over voldoende specialistische kennis en vaardigheden met betrekking tot bekkenoefentherapie beschikt en dat je deskundig met collega's kan communiceren. Je kan reflecteren op je eigen handelen waarin je uitleg geeft waaruit je expertise op het gebied van bekkenoefentherapie ligt en waaruit blijkt dat je bekwaam bent in het behandelen van complexe bekken- en bekkenbodemklachten. Je kan je klinisch redeneren toelichten, aangeven hoe je richtlijnen inzet en aangeven hoe je keuzes onderbouwt. In verband hiermee vragen we de verslaglegging van een complexe casus bekken(bodem)klachten als bewijs van competentie 1 aan het portfolio toe te voegen. 

Na een positieve beoordeling van het assessment word je opgenomen wordt in het register Bekkenoefentherapie van VvOCM. 

Kosten

 € 300 voor leden, € 400 niet-leden

 

Meer informatie kun je vinden:

Aanvraagformulier portfoliogesprek Bekkenoefentherapie en Beoordelingsformulier portfolio.

Diagnosecodes bekkenoefentherapie

Als bekkenoefentherapeut kun je gebruik maken van onderstaande diagnosecodes:
6026    Bekkenregio  Spier-, pees- en fascie aandoeningen
6088    Bekkenregio  Urologie
6089    Bekkenregio  Gynaecologie
6486    Bekkenbodemregio (inclusief organen kleine bekken)         Urine incontinentie
6488    Bekkenbodemregio (inclusief organen kleine bekken)         Urologie
6489    Bekkenbodemregio (inclusief organen kleine bekken)         Gynaecologie

Menzis
Menzis heeft als enige verzekering een beperking gezet op het aantal declarabele codes voor bekkenoefentherapeuten.
De volgende codes mogen gebruikt worden:

6088 + 6488 + 6089 + 6489

 

Herregistreren? Lees hieronder hoe je je werkervaring kan aanleveren.

Op het moment dat er een herregistratie plaats moet vinden, is het de bedoeling dat er werkervaring moet worden aangeleverd. Deze werkervaring wordt bekeken aan de hand van de diagnosecodes bekkenoefentherapie. Mocht een code bekkenoefentherapie niet op 2006 of 2008 gedeclareerd kunnen worden, dan op 2000. Het telt dan namelijk wel mee voor de herregistratie.

Platform Bekkenoefentherapie


Het platform Bekkenoefentherapie is onderdeel van de VvOCM en biedt een specifiek platform binnen de beroepsvereniging voor alle kwaliteitsgeregistreerde Bekkenoefentherapeuten (en Bekkenoefentherapeuten in opleiding). Het platform Bekkenoefentherapie maakt zich sterk voor de belangen van de Bekkenoefentherapeut binnen het werkveld en bij de verzekeraars (prestatiecode) maar biedt ook mogelijkheden tot (bij)scholing en houdt de achterban op de hoogte van alle ontwikkelingen die spelen.

Bestuursleden platform

  • Suzanne van Ee (voorzitter)
  • Myrke Ritskes
  • Inge Verhoeven
  • Fabiana di Mango
  • Anja van den Hout

Het platform is te bereiken via: Bekkenoefentherapie@vvocm.nl