Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Publicaties

Ook lid worden van de VvOCM?

Vakblad Nederlands Tijdschrift voor Oefentherapie

Nederlands Tijdschrift voor Oefentherapie, het vakblad voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck is een uitgave van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM). VvOCM-leden ontvangen het Nederlands Tijdschrift voor Oefentherapie gratis.

Abonneren
Voor niet-leden kost een abonnement per jaar € 40,00. Meer weten? Stuur een e-mail naar info@vvocm.nl.

Adverteren
Adverteren is mogelijk in het tijdschrift en op onze online kanalen. Wilt u meer informatie over advertentiemogelijkheden en tarieven? Neem contact op met onze uitgeverij Performis BV.

Informatie voor auteurs
Ingezonden stukken en tips kun je mailen naar de redactie. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen niet te plaatsen, te redigeren of in te korten. Eventuele auteursrechten blijven berusten bij de schrijver. 

Redactiereglement
Bekijk hier het redactiereglement.

Richtlijnen voor het aanleveren van teksten voor het NTvO

Richtlijnen Artikel

Richtlijnen Wetenschappelijk artikel

Richtlijnen Boekrecensie

Richtlijnen Column

Nederlands Tijdschrift voor Oefentherapie

Eerdere jaarplannen, jaarverslagen en beleidsplannen kun je opvragen bij info@vvocm.nl