Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Visietraject

Word lid van VvOCM

Visie op de Oefentherapeut in 2030

Wat verandert er allemaal richting 2030? Hoe kijken we naar gezondheid, preventie en zorg? En wat betekent dit voor jou, als oefentherapeut? 

Dit zijn vragen die wij tijdens het visietraject ‘Een blik op de toekomst van de oefentherapie’ gaan beantwoorden. VvOCM startte dit traject in juni. Het traject wordt uitgevoerd door strategie- en innovatiebureau Bebright, met een visiecommissie bestaande uit veertien deelnemers die op verschillende manieren naar het vak kijken. De deelnemers bestaan uit vertegenwoordigers van de opleidingen, specialisaties, VvOCM en natuurlijk leden uit het werkveld.

Doel en beoogd resultaat

Het traject heeft als doel om het vak oefentherapie toekomstbestendig te houden door een gezamenlijke visie te ontwikkelen op de toekomst van de oefentherapeut. 

Beoogd resultaat van het visietraject is een leidraad te bieden voor het bepalen van de koers van VvOCM als beroepsvereniging en de ontwikkeling van het vakgebied van de oefentherapeut. 

Anticiperen op een veranderende omgeving

Al meer dan 100 jaar worden in Nederland oefentherapeuten opgeleid. In de loop van deze tijd is de omgeving waarin oefentherapeuten hun vak uitoefenen sterk veranderd.  

Ook op dit moment spelen er diverse zaken die invloed hebben op het vakgebied. Denk aan de instroom en uitstroom van oefentherapeuten en de relatie tussen oefentherapie en andere paramedische beroepen als fysiotherapie en ergotherapie.  

Met het traject ‘Een blik op de toekomst van de oefentherapie’ bereiden wij ons voor op deze toekomstige veranderingen en hoe wij hierop kunnen anticiperen.  

Wat is een visie?

Een visie is een stip op de horizon: een context waarin de oefentherapeut wil of moet opereren. Het is een handvat om de (gezamenlijke) koers te bepalen en helpt bij het ontwikkelen van het vakgebied. Ook vormt de visie een leidraad voor VvOCM om haar rol en taken als beroepsvereniging in te vullen.  

Het visietraject start bij de wereld om ons heen. Samen met de visiecommissie worden trends in kaart gebracht en ingeschat wat de impact van deze trends is op de oefentherapie en de oefentherapeut. De meest impactvolle en onzekere trends zijn de basis voor een aantal droom- en doembeelden. Op basis van deze droom- en doembeelden schrijven we een robuuste visie met ontwikkelrichtingen.  

9 bijeenkomsten op locatie

De startbijeenkomst van het visietraject was op 29 juni 2022 op het kantoor van VvOCM in Utrecht. 

 
De overige geplande data zijn: 

Woensdag 13 juli 2022 

16.00 – 18.00 

Maandag 29 augustus 2022 

16.00 – 18.00 

Woensdag 28 september 2022 

16.00 – 18.00 

Maandag 10 oktober 2022 

16.00 – 18.00 

Woensdag 9 november 2022 

16.00 – 18.00 

Donderdag 8 december 2022 

16.00 – 18.00 

Woensdag 18 januari 2023 

16.00 – 18.00 

Donderdag 9 februari 2023 

15.00 – 18.00 

Bijdragen aan de visie?

In de ALV van woensdag 15 juli informeerde bestuurslid Merel Ligthart de leden over het visietraject. Uit de reacties blijkt dat leden graag betrokken willen worden. Dat vinden wij positief; het benadrukt het belang van dit traject.  

Het bestuur onderzoekt momenteel hoe er inspraakmomenten voor leden georganiseerd kunnen worden tijdens het traject.   

Wil jij in de komende maanden bijdragen aan het visietraject? Stuur een mail naar bestuurslid Merel Ligthart.