Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Cursusagenda

Ook lid worden van de VvOCM?

VvOCM cursus- en scholingsagenda

Online Jaarcongres PA!N - Samen kom je verder

Datum:
8 december 2022
Locatie:
Online
Trainer:
Divers
Kosten:
€ 279,00 (Leden)
€ 279,00 (Niet-leden)

Aantal deelnemers: 1000

Beschrijving:

Samen kom je verder!


Het jaarcongres van de Pijn Alliantie in Nederland staat in het teken van samenwerking. Omdat pijn veelal complex is en dus een multi- of nog beter een interdisciplinaire benadering vereist, is het van groot belang om samen te werken. Verschillende disciplines hanteren veelal andere verklaringsmodellen en behandelvormen. Er zijn verschillende multidisciplinaire richtlijnen m.b.t. pijn waarbij samenwerking een sine qua non is. Maar hoe? Hoe vinden we elkaar? Hoe werken we met elkaar? Hoe stemmen we informatie op elkaar af? Hoe worden overleg en samenwerking vergoed? Hoe stemmen we samenwerking zodanig op elkaar af zodat er
ook daadwerkelijk een meerwaarde is voor de patiënt?


De verschillende nationale en internationale sprekers geven een mooi en grondig overzicht over verschillende aspecten van optimale samenwerking rond complexe pijn. Tijdens de rondetafeldiscussie gaan patiënten, hulpverleners en beleidsmakers met elkaar in gesprek over de wijze waarop de huidige pijnzorg is ingericht. Tijdens dit gesprek worden verschillende thema’s en perspectieven samen verkend en worden kansen, mogelijkheden (best-practices), maar ook knelpunten, uitdagingen en barrières besproken. Doelstelling is om een helder beeld te krijgen van de huidige situatie in de pijnzorg en kennis te nemen van de verschillende
perspectieven die verschillende belanghebbenden/betrokkenen hebben op deze situatie.


Op basis van deze verkenning van de huidige pijnzorg wordt concreet gesproken over de mogelijkheden die expliciete samenwerking tussen verschillende belanghebbenden en betrokkenen bieden om de pijnzorg in de toekomst verder te ontwikkelen. Hoe kunnen goede voorbeelden (best practices) verder worden ontwikkeld en worden geïmplementeerd en hoe kunnen belemmeringen en barrières mogelijk worden overwonnen? 

 

Bekijk het programma

Bekijk de flyer

 

 Terug

Cursus- en scholingsagenda

Hieronder tref je de scholing- en cursusagenda van de VvOCM aan. 
Mocht je opzoek zijn naar een scholing van een externe scholingsaanbieder, klik dan hier.